Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Јавне финансије бит ће одржан у петак 14. марта 2014. године у 11 часова. Састанак ће бити у просторијама Министарства финансија и трезора БиХ, Трг БиХ 1, 17 спрат, кабинет гђе Едите Ђапо.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног      20.02.2014. године;

2.    Ажурирање листе  пројеката из реформске области Јавне финансије у складу са Ревидираним АП1 и утврђивање листе приоритетних пројеката за 2014. годину;

3.    Усвајање пројектног задатка „Информациони систем трезора Брчко дистрикта“;

4.    Информације о пројекту „Јавно приватно партнерство“;

5.    Ротација предсједавајућег Надзорног тима за реформску област Јавне финансије;

6.    Разно.