На састанку Надзорног тима Развој капацитета за креирање политика и координацију анализиран је Годишњи извјештај о напретку за 2013. годину.

Чланови НТ детаљно су размотрили Годишњи извјештај о напретку, те су анализирали активности и циљеве проведбе Ревидираног акционог плана 1 у реформској области Стратешко планирање, координација и израда политика. Тим поводом координаторица за РЈУ ФБиХ Мирсада Јахић је исказала потребу за имплементацију пројеката на нивоу кантона те да у Федерацији БиХ имају снажан притисак од стране кантона зато што се проводе бројни пројекти без њиховог учешћа.

"Тачно је да су кантони укључени у УНДП-ов пројекат ''Интегрираног локалног развоја – ИЛДП", али се веома јасно види да има мјеста за укључење и у пројектима СППД ИИ и "Развој централних органа Влада/ВМ БиХ", рекла је Јахић.

Директор Федералног завода за програмирање и развој укратко је Надзорном тиму представио пројектну идеју "Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика у кантонима ФБиХ". Присутни чланови НТ прихватили су ову пројектну идеју те је усаглашено да буде предложена на листу пројеката за 2014. годину. Закључено је да директор Завода треба доставити канцеларији координатора разрађену пројектну идеју као и буџет, а с циљем израде квалитетног пројектног приједлога.