На састанку Надзорног тима за Унапријеђење квалитета и процедура израде и доношења прописа, који је одржан у Брчком, анализиран је Годишњи извјештај о напретку за 2013. годину. У оквиру тога, расправљало се и о тренутном стању у реформској области Стратешко планирање, координација и израда плитика, као и о проведби мјера из Ревидираног акционог плана 1 у прошлој години.

Договорено је да до 30. јануара чланови НТ доставе евенуалне коментаре на Годишњи извјештај о напретку за 2013.

Када су у питању приоритетни пројекти за 2014. години, НТ је усагласио двије пројектне идеје и то "Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа" и "База законских прописа".