Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је на јучер одржаној сједници Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2012. годину и Извјештај Уреда за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског пословања Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2012. годину.

Државни ревизори констатовали су уизвјештају да, између осталог, финансијски извјештаји Канцеларије приказују фер и истинито, по свим питанјима, станје имовине и обавеза на 31.12.2012. године и извршење буџета за годину која се завршила на наведени датум у складу са прихваћеним оквиром финансијског извјештавања. Финансијске трансакције и информације приказане у финансијским извјештајима Канцеларије у току 2012. године биле су у свим значајним аспектима усклађене са одговарајућим законима и приписима.

Извјештај Уреда за ревизију институција БиХ о ревизији финансијског пословања Уреда можете погледати овдје.