Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na jučer održanoj sjednici Godišnje financijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu i Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji financijskog poslovanja Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2012. godinu.

Državni revizori konstatirali su u izvješću da, između ostalog, financijsko izvješće Ureda prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obveza na 31.12.2012. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvješćavanja. Financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvješćima Ureda tijekom 2012. godine bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima.

Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o reviziji financijskog poslovanja Ureda možete pogledati ovdje.