Klix.ba: Главни ревизор Уреда за ревизију институција БиХ Миленко Шего казао је у обраћању посланицима Представничког дома ПСБиХ да је за имплементацију препорука надлежних тијела у вези с овим извјештајима неопходна системска помоћ владиних институција, првенствено Вијећа министара БиХ.

"Треба истаћи да буџет за 2012. није усвојен на вријеме, што ствара сметње у раду. Оно што смо примијетили, а што је и дио наших препорука јесте чињеница да институције немају визију развоја, односно, немају документ који се популарно назива стратешки план развоја, а што већина институција нема", казао је Шего.

Једна од препорука јест и адекватан план борбе против корупције, а који би требао постојати у свакој институцији која газдује јавним средствима.

"Институције би морале израдити властити план борбе против корупције, а што посједује само мали број институција. Свака која је финансирана из буџета мора то имати", рекао је Шего.

Надаље, за ефикасно и намјенско трошење средстава неопходан је и систем интерних контрола који, по налазу Уреда, није на задовољавајућем нивоу.

"Интерних контрола у институцијама нема, или их нема довољно те је неопходно успоставити овај систем базиран на три стуба – финансијском управљању, ревизији и централној управљачкој јединици", истакао је Шего.

Такођер, још нису донесени подзаконски акти сукладно Закону о плаћама и накнадама у институцијама, а они би, сматра Уред за ревизију, увели ред у смислу успостављања јединствених правила у категоризацији трошкова.

"Стандарди потрошње не постоје, а ни јавне набавке нису ријешене на адекватан начин, као ни систем капиталних улагања који је нетранспарентан", закључио је Шего.

Сматра да неријешен статус државне имовине увећава ризик за неадекватно трошење. Такођер, једна од препорука је и увођење међународних рачуноводствених стандарда у институције БиХ.

Шего је још истакао да је стање јавне задужености БиХ на дан 31. децембар 2012. 7.131.367.000 КМ и веће је за 470.323.000 КМ.