Klix.ba: Glavni revizor Ureda za reviziju institucija BiH Milenko Šego kazao je u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma PSBiH da je za implementaciju preporuka nadležnih tijela u vezi s ovim izvještajima neophodna sistemska pomoć vladinih institucija, prvenstveno Vijeća ministara BiH.

"Treba istaći da budžet za 2012. nije usvojen na vrijeme, što stvara smetnje u radu. Ono što smo primijetili, a što je i dio naših preporuka jeste činjenica da institucije nemaju viziju razvoja, odnosno, nemaju dokument koji se popularno naziva strateški plan razvoja, a što većina institucija nema", kazao je Šego.

Jedna od preporuka jest i adekvatan plan borbe protiv korupcije, a koji bi trebao postojati u svakoj instituciji koja gazduje javnim sredstvima.

"Institucije bi morale izraditi vlastiti plan borbe protiv korupcije, a što posjeduje samo mali broj institucija. Svaka koja je finansirana iz budžeta mora to imati", rekao je Šego.

Nadalje, za efikasno i namjensko trošenje sredstava neophodan je i sistem internih kontrola koji, po nalazu Ureda, nije na zadovoljavajućem nivou.

"Internih kontrola u institucijama nema, ili ih nema dovoljno te je neophodno uspostaviti ovaj sistem baziran na tri stuba – finansijskom upravljanju, reviziji i centralnoj upravljačkoj jedinici", istakao je Šego.

Također, još nisu doneseni podzakonski akti sukladno Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama, a oni bi, smatra Ured za reviziju, uveli red u smislu uspostavljanja jedinstvenih pravila u kategorizaciji troškova.

"Standardi potrošnje ne postoje, a ni javne nabavke nisu riješene na adekvatan način, kao ni sistem kapitalnih ulaganja koji je netransparentan", zaključio je Šego.

Smatra da neriješen status državne imovine uvećava rizik za neadekvatno trošenje. Također, jedna od preporuka je i uvođenje međunarodnih računovodstvenih standarda u institucije BiH.

Šego je još istakao da je stanje javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2012. 7.131.367.000 KM i veće je za 470.323.000 KM.