У уторак, 12.11.2013.године, у Делегацији Европске комисије у Сарајево, одржан је први састанак Управног одбора за пројекат „Јачање капацитета за управљање јавним дугом у БиХ“, који се финансира из програма ИПА 2011, а имплементира га конзорцијум којег чине фирма Еуропеан Цонсултинг Гроуп (Београд) и конзорцијски партнер Хуман Дyнамицс (Аустрија).

На састанку Управног одбора пројекта су поред представника имплементатора и њихових експерата били присутни и представници  Канцеларије координатора за реформу јавне, представници главних корисничких институција (Министарство финансија и трезора БиХ, Федерално министарство финансија, Министарство финансија РС-а, Дирекција за финансије БД), као и представници Дирекције за европске интеграције.

Циљ овога пројекта је побољшање ефикасности, ефективности и транспарентности трошења јавних средстава кроз побољшање управљања јавним дугом и јачања капацитета управљања јавним финансијама у цијелини.Сврха пројекта је да се ојачају капацитети у секторима за управљање јавним дугом.

Трајање овога пројекта износи 10 мјесеци, а уговорени буђет је 365.250 еура. На састанку Управног одбора је вођа тима презентирао почетни извјештај са предвиђеним активностима. 

Корисници пројекта су изнијели које резултате очекују од овога пројекта. Успјешна имплементација овога пројекта треба да допринесе испуњењу циља 8.1. „Ефикасније управљање јавним дугом“ за реформску област Јавне финансије из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе.