Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе БиХ, др. Бригите Хеуел-Ролф, регионална директорица Њемачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) и Реинхард Луке, руководилац Програма јачања јавних институција, потписали су у четвртак, 18.07.2013.године, Анекс Споразума о  имплементацији Програма јачања јавних институција (Strengtening of the Public Institutions – SPI)). Потписивање је обављено  у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Сарајеву.  Анексом Споразума продужује се период важења основног Споразума до краја 2013. године. 

 

Споразум о имплементацији овог Програма, између Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ и Њемачког друштва за међународну сарадњу – Deutche Gesellschaft für Internationale Zummenarbeit (GIZ), потписан је 10.11.2011.године. Од момента потписивања до данас, имплементација активности у склопу овог Програма укључила је савјетовање партнерских институција Програма од међународних и домаћих стручњака о унапређењу процеса унутар институција, обуку кроз рад, развој и примјену информатичких рјешења, увођење метода управљања квалитетом и савјетовање о стратешком управљању и надзору над реформским мјерама. Свака од наведених активности има за циљ унапређење ефективности, ефикасности, транспарентности и орјентације ка клијенту у укљученим институцијама.

 

Програм је у почетку, поред Канцеларије координатора за реформу јавне управе, био фокусиран на четири државне институције: Централну банку БиХ, Агенцију за статистику БиХ, Агенцију за јавне набавке БиХ и Агенцију за предшколско, основно и средње образовање БиХ, а у протеклом периоду, кроз различите врсте програмских активности, укључио је и Дирекцију за европске интеграције, Агенцију за државну службу БиХ, Агенцију за развој високог образовања и унапређење квалитета и Канцеларију за разматрање жалби.