Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave BiH, dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Reinhard Lüke, rukovoditelj Programa jačanja javnih institucija, potpisali su u četvrtak, 18.07.2013.godine, Aneks Sporazuma o  provedbi Programa jačanja javnih institucija (Strenghtening of the Public Institutions – SPI). Potpisivanje je obavljeno  u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Aneksom Sporazuma produžuje se period važenja osnovnog Sporazuma do kraja 2013. godine.

Sporazum o implementaciji ovog Programa, između Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), potpisan je 10.11.2011.godine. Od momenta potpisivanja do danas, provedba aktivnosti u sklopu ovog Programa uključila je savjetovanje partnerskih institucija Programa od međunarodnih i domaćih stručnjaka o unaprijeđenju procesa unutar institucija, obuku kroz rad, razvoj i primjenu informatičkih rješenja, uvođenje metoda upravljanja kvalitetom i savjetovanje o strateškom upravljanju i nadzoru nad reformskim mjerama. Svaka od navedenih aktivnosti ima za cilj unapređenje efektivnosti, efikasnosti, transparentnosti i orjentacije ka klijentu u uključenim institucijama.

Program je u početku, pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, bio fokusiran na četiri državne institucije: Centralnu banku BiH, Agenciju za statistiku BiH, Agenciju za javne nabake BiH i Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a u proteklom periodu, kroz različite vrste programskih aktivnosti, uključio je i Direkciju za europske integracije, Agenciju za državnu službu BiH, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i unapređenje kvalitete i Ured za razmatranje žalbi.