Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Јавне финансије бит ће одржан у уторак, 11.06.2013. године у Сарајеву, у просторијама Канцеларије координатора за РЈУ, Вразова 9, са почетком у 11 сати.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 22.03.2013. године;

2.    Сарадња Надзорног тима за реформску област Јавне финансије са тwиннинг пројектом „Јачање процеса националног планирања у БиХ“;

3.    Разно.