Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u utorak, 11.06.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 22.03.2013. godine;

2.    Saradnja Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije sa twinning projektom „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“;

3.    Razno.