Састанак Надзорног тима за област Институционална комуникација бит ће одржан у петак, 26. априла, 2013. године у 14:00 сати, у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка НТ-а

2.    Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесечје

3.    План одржавања сједница НТ-а за ИК за 2013.годину

4.    Информација о статусу пројеката "Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II" и "Изградња капацитета за  борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ"

5.    Анализа  стања у реформској области и  проведба мјера из РАП1 у 2013. години

6.    Разно.