Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 26. aprila, 2013. godine u 14:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2.    Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

3.    Plan održavanja sjednica NT-a za IK za 2013.godinu

4.    Informacija o statusu projekata "Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II" i "Izgradnja kapaciteta za  borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH"

5.    Analiza  stanja u reformskoj oblasti i  provedba mjera iz RAP1 u 2013. godini

6.    Razno.