Сједница Савјетодавног одбора Програма "Јачање јавних институција у БиХ" (Strengthening Public Institutions – SPI) између Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ (PARCO) и организације Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) одржана је у четвртак (21. фебруара 2013. године) у Сарајеву.

Сједницом је предсједавао менаџер Програма јачања јавних институција у БиХ, гдин. Рајнхард Луке, а састанку су присуствовали представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе и GIZ-а, представници раније укључених институција (Агенција за статистику БиХ, Агенција за јавне набавке БиХ, Централна банка БиХ и Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ), као и представници нових партнерских институција, а то су: Дирекција за европске интеграције (ДЕИ), Агенција за државну службу БиХ, Агенција за високо образовање и осигурање квалитета и Канцеларија за разматрање жалби БиХ.

Представници наведених институција  информисали су присутне о напретку у имплементацији активности из претходно усаглашеног оперативног плана између институција и GIZ-а.

У оквиру теме о међуинституционалној сарадњи, договорене су заједничке активности у области менаџмента људских ресурса/менаџмента квалитета, комуникације, процедура јавних набавки, равноправности полова и статистике.