Sjednica Savjetodavnog odbora Programa "Jačanje javnih institucija u BiH" (Strengthening Public Institutions – SPI) između Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) i organizacije Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) održana je u četvrtak (21. veljače 2013. godine) u Sarajevu.

Sjednicom je predsjedavao menadžer Programa jačanja javnih institucija u BiH, gdin. Reinhard Lueke, a sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i GIZ-a, predstavnici ranije uključenih institucija (Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabave BiH, Centralna banka BiH i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH), kao i predstavnici novih partnerskih institucija, a to su: Direkcija za europske integracije (DEI), Agencija za državnu službu BiH, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ured za razmatranje žalbi BiH.

Predstavnici navedenih institucija su informirali prisutne o napretku u implementaciji aktivnosti iz prethodno usuglašenog operativnog plana između institucija i GIZ-a.

U okviru teme o međuinstitucionalnoj suradnji, dogovorene su zajedničke aktivnosti u oblasti menadžmenta ljudskih resursa/menadžmenta kvalitete, komunikacije, procedure javnih nabava, ravnopravnosti spolova i statistike.