Састанак Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област е-управа, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање дневног реда

2. Избор предсједавајуиег Надзомог тима за сљедећи период

3. Усвајање Записника са прошлог састанка Надзорног тима (одржаног 14. децембра 2012.године)

4. Разматрање активности Пројектног приједлога ,,Студија изводљивости за имплементацију система оне-стоп-схоп за регистрацију пословних субјеката" (приједлог предстваника Републике Српске)

5. Разматрање нових пројектних идеја

6. Стање пројекта ,,Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за рамјену података"

7. Ангажовање и рад чланова Надзомог тима (Пословник о раду; Заједничка платформа о принципима и начину имплементације АП1 Стратегије за реформу јавне управе)

8. Извјештај о напретку за 2012. годину  – осврт за реформску област е-управа

9. Допис Федералног министарства промета и комуникација у вези имплементације Закона о дигиталном потпису Босне и Херцеговине

10. Разно

биће одржан 08.02. 2013. године у просторијама Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1 с почетком у 13:00 часова.