Састанак Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управљање људким потенцијали9ма, са сљедећим дневним редом: 

1. Усвајање дневног реда,

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 06.09.2012.године, 

3. Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима –  проведба мјера из РАП1 и достављање информација   за припрему годишњег извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2012.годину,

4. Приједлог нових пројектних идеја и ажурирање листе  пројеката из реформске области  УЛЈП у складу са Ревидираним АП1, те  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2013.годину

5. Договор око наставка реализације циља УЛЈП 1.1 "Дефинисати политику развоја УЉП-а у структурама јавне управе у БиХ засновану на усаглашеним принципима" и начина реализације предложених закључака са одржане Међународне конференције "Развој политика и инструмената управљања људским потенцијалима у структурама државне службе/управе у БиХ" (24.октобар 2012.),

6. Разно

 

биће одржан 21.12.2012. године у Сарајеву, у просторијама Агенције за државну слубу БИХ, Трг БиХ 1, са почетком у 12:00 часова.