Управни одбор Фонда за реформу јавне управе у БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву одобрио је проширење пројекта „Информациони систем управљања буџетом-БМИС“.

Пројекат &qуот;Информациони систем за управљање буџетом“ (БМИС) је из реформске области јавне финансије АП1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, који се односи на повећање учинковитости и дјелотворности управљања буџетом, као и на развијање софтвера за израду буџета који је компатибилан са системом трезора.

Пројектом, који је у фази реализације, предвиђена је набавка 300 лиценци које ће се расподијелити на буџетске кориснике на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ. Проширење пројекта обухвата још додатних 76 лиценци за институције на сва четири нивоа власти у БиХ, али и набавка софтвера за аутоматско планирање плата.  

Имплементација пројекта ће допринијети ефикаснијем и тачнијем управљању буџетом помоћу информационог система, који је усклађен са најбољим европским стандардима управљања буџетом.

Босна и Херцеговина ће увођењем БМИС система добити модеран информациони систем базиран на централизираним базама података које ће бити смјештене у министарствима финансија на сва четири управна нивоа, тако да све буџетске институције приступе припреми буџета преко онлине базе имплементиране са сигурносним системом и бацкуп-ом.

Управни одбор данас је одобрио и пројектни задатак „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима управе Републике Српске“.

Ово је један од пројеката из области Управаљања људским потенцијалима који је означен приоритетним за финансирање у овој години.

Пројекат предвиђа набавку софтвера за планирање кадрова и интерно тржиште рада. Набавком софтвера  подаци са интерног тржишта рада, који обухватају битну евиденцију о: слободним радним мјестима, државним службеницима који испуњавају услове за трајни или привремени премјештај на друго радно мјесто, нераспоређеним државним службеницима…наћи ће се у Централном регистру Агенције за државну управу РС.

АДУ РС ће овим унаприједити кадровско планирање и омогућити хоризонтална мобилност државних службеника  у РС., а што је и препорука СИГМА-е.  

Управни одбор Фонда, између осталог, усвојио је и Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. јули – 30. септембар 2012. године.