За 21. јуни 2012. године с почетком у 12 сати заказана је сједница Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 

1.    Усвајање дневног реда,

2.    Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 05.04.2012.године,

3.    Достављање информација о напретку у имплементацији Ревидираног Акционог плана 1 за  прву половину 2012.године,

4.    Разматрање нацрта завршног извјештаја за пројекат "Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима" уз учешће имплементатора,

5.    Разматрање нацрта документа „План одржавања сједница Надзорног тима за 2012. годину за реформску област управљање људским потенцијалима“

6.    Разно.

Сједница ће бити одржана у просторијама Агенције за државну службу БиХ, на Тргу БиХ. Материјал за сједницу можете преузети овдје.