Za 21. lipanj 2012. godine s početkom u 12 sati zakazana je sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  

 

1.    Usvajanje dnevnog reda,

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 05.04.2012.godine,

3.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 za  prvu polovinu 2012.godine,

4.    Razmatranje nacrta završnog izvještaja za projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" uz učešće implementatora,

5.    Razmatranje nacrta dokumenta „Plan održavanja sjednica Nadzornog tima za 2012.godinu za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima“

6.    Razno.

Sjednica će biti održana u prostorijama Agencije za državnu službu BiH, na Trgu BiH. Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje.