Двадесет шеста сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана 28.03.2012. године са почетком у 12:00 сати  у Сарајеву, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9..

Приједлог дневног реда сједнице:

1.    Верификација Записника с 25. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 17.02.2012. године;

2.   Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2011. годину, с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе;

3.    Извјештај о евалуацији понуда у оквиру јавне набавке појединачних компоненти за информационо-комуникационе и рачунарске системе централних органа влада у БиХ за пројекат "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I" с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај;

4.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за јавну набавку појединачних компоненти за информационо-комуникационе и рачунарске системе централних органа влада у БиХ за пројекат "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I" с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора;

5.    Почетни извјештај за пројект "Информациони систем управљања буџетом" с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Почетни извјештај;

6.    Информација о стању пројекта "Израда и успостављање овира интероперабилности и стандарда за размјену података";

7.    Информација о поступку јавне набавке за пројекат "Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ" са приједлогом Одлуке;

8.    Информација о поништењу поступка јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ";

9.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

10.    Разно.