Сједница Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима одржана је у сриједу, 21. марта у просторијама Агенције за државну службу ФБиХ у Сарајеву. На овој сједници разматран је нацрт пројектног задатка за пројекат "Модернизација система управљања људским потенцијалима у структурама државне службе у БиХ" који ће бити финансиран из средстава програма ИПА 2011.

 

Од имплементације овог пројекта очекује се да пружи подршку реформи јавне управе кроз реализацију специфичних циљева и активности из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у области Управљање људским потенцијалима. Закључено је да ће чланови Надзорног тима до 28. марта доставити Канцеларији координатора писане коменатаре на нацрт пројектног задатка.

 

Такође, разматран је и индивидуални пројектни приједлог "Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада" који је предложила Агенција за државну управу Републике Српске, а који би био имплементиран на нивоу РС.

 

Након дискусије, чланови Надзорног тима за Управљање људским потенцијалима су подржали овај пројектни приједлог, уз изражену иницијативу да и остали управни нивои припреме сличне пројектне приједлоге кад се за то стекну одговарајући услови.