Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima održana je u srijedu, 21. ožujka u prostorijama Agencije za državnu službu FBiH u Sarajevu. Na ovoj sjednici razmatran je nacrt projektnog zadatka za projekt "Moderniziranje sustava upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH" koji će biti financiran iz sredstava programa IPA 2011.

Od provedbe ovog projekta očekuje se da pruži potporu reformi javne uprave kroz realiziranje specifičnih ciljeva i aktivnosti iz Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima. Zaključeno je da će članovi Nadzornog tima do 28. ožujka dostaviti Uredu koordinatora pisane komenatare na nacrt projektnog zadatka.

Također, razmatran je i individualni projektni prijedlog "Proširenje informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada" koji je predložila Agencija za državnu upravu Republike Srpske, a koji bi bio proveden na razini RS.

Nakon diskusije, članovi Nadzornog tima za Upravljanje ljudskim potencijalima su podržali ovaj projektni prijedlog, uz izraženu inicijativu da i ostale upravne razine pripreme slične projektne prijedloge kad se za to steknu odgovarajući uslovi.