Двадесет трећа сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у четвртак, 08.12.2011. године са почетком у 11:00 сати  у у згради Вијећнице, Булевар мира 1, Брчко.

Приједлог дневног реда сједнице:

1.    Верификација Записника са 22. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе одржане 21.10.2011. године;

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. јули – 30. септембар 2011. године са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај;

3.    Извјештај о раду Комисије за јавну набавку – реализација друге фазе јавне набавке услуга за имплементацију пројекта „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“ са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о раду Комисије;

4.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“ са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Одлуку о додјели уговора;

5.    Пројектни задатак „Изградња капацитета за превенцију корупције у структурама државне службе у БиХ“ са приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

6.    Пројектни приједлог „Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II“ са приједлогом Одлуке о давању сагласности на пројектни приједлог;

7.    Пројектни задатак „Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II“ са приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

8.    Тендерска документација за уговор о јавној набавци роба информацијско-комуникацијског и рачунарског система за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе I“ са приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију;

9.    Информација о потреби продужења Уговора о консултантским услугама за пројекат „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ“ са приједлогом закључка;

10.    Информација о потреби продужења Уговора о услугама за пројекат „Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима” са приједлогом закључка;

11.    Информација о статусу пројекта „Публиковање информативног материјала Вијећа министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе БД БиХ“ са приједлогом закључка;

12.    Информација о потреби закључења Анекса Уговора о услугама за пројекат „Информацијски систем управљања буџетом“ са приједлогом закључка;

13.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усуглашавања између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

14.    Разно.