Листа приоритетних пројеката за финансирање из Фонда за реформу јавне управе,  начин подношења годишњег извјештаја о напретку, односно имплементацији Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије  за реформу јавне управе за 2011. годину, само су неке од тема радно-консултативног састанка који је Семиха Боровац, координаторице за реформу јавне управе у БиХ одржала 01.12. 2011. године у згради Владе Републике Српске са коориднаторицама за реформу јавне управе из РС и Федерације БиХ, Стојанком Ћулибрк и Мирсадом Јахић те коориднатором из Брчко дистрикта БиХ Браном Јовичићем.

Координатори реформе јавне управе су сагласни да приоритет приликом кандидирања за финансирање из Фонда за реформу јавне управе и убудуће треба дати оним пројектима који су заједнички за двије или више реформских области као и онима од чије ће реализације имати директну корист бх. грађани и пословна заједница.    

Саговорници су оцијенили нарочито важним иницирање одржавања састанка Координационог одбора за економски развој и европске интеграције, а ради осигуравања политичке подршке процесу реформе јавне управе.

На састанку је разговарано и о начину усвајања документа “Смјернице за мониторинг и извјештавање о имплементацији ревидираног Акционог плана 1 Стратегије за реформу јавне управе у БиХ” као и о приједлогу динамике одржавања сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе и приједлогу динамике одржавања састанака координатора за реформу јавне управе у 2012.години.