Влада ФБиХ дала је на сједници одржаној 17. новембра ове године сагласност на Нацрт анекса III Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе између Одјела за међународни развој Уједињеног Краљевства, Агенције за међународни развој и сарадњу Шведске, Министарства за развој и сарадњу Холандије и Делегације Европске Комисије у БиХ, с једне, те Вијећа министара БиХ, Владе Федерације БиХ, Владе Републике Српске, Владе Брчко Дистрикта БиХ и Министарства финансија и трезора БиХ, с друге стране.

У образложењу анекса овог меморандума наводи се да је усвајањем Стратегије реформе јавне управе у БиХ и Акционог плана 1 који садржи детаљан преглед активности за шест кључних хоризонталних области реформе, успостављен стратешки оквир за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини уз смјернице како домаћим властима, тако и међународној заједници и донаторима за идентификацију пројеката за реализацију активности из Акционог плана. У ту сврху је у јулу 2007. потписан Меморандум о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе као инструмента финансијске подршке проведби реформе јавне управе у БиХ.

Донатори су се овим документом обавезали да ће обезбиједити финансијску подршку за проведбу реформских мјера Стратегије за период од 2006. до 2009. године. Анексом I Меморандума је временски период намјене средстава Фонда продужен до краја 2010. године, а Анексом II до краја 2011. године. Анексом III Меморандума предложено је продужење временског периода намјене средстава Фонда до краја 2014. године, како би се омогућило несметано и сигурно финансирање одобрених пројеката чија имплементација треба тек да отпочне.

Влада је овластила премијера ФБиХ да, уиме Федерације БиХ, потпише овај Меморандум.