Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа, са предложеним сљедећим дневним редом:

1.  Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима;

2.  Одобравање пројектног приједлога "Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и  праћењу нове реализације";

3.  Разматрање тренутног стања у реформској области;

4.  Разно;

ће бити одржан у понедељак, 17.10.2011. године у 12:00 часова. Састанак ће се одржати у Брчком, а мјесто одржавања је зграда Владе Брчко дистрикта БиХ.