Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima;

2.  Odobravanje projektnog prijedloga "Izrada softvera za potporu izradi nacrta zakona i praćenju nove realizacije" ;

3.  Razmatranje trenutnog stanja u reformskoj oblasti;

4.  Razno;

će biti održan u ponedjeljak, 17.10.2011. godine u 12:00 sati. Sastanak će se održati u Brčkom, a mjesto održavanja je zgrada Vlade Brčko distrikta BiH.