Декларацију о сарадњи у процесу модернизације јавне управе потписали су у петак у Београду ресорни министри Србије, Црне Горе, Македоније, Словеније и Албаније, док ће БиХ и Хрватска накнадно потписати овај документ.

Декларација ће допринијети унапређењу дугорочних облика сарадње и размјени добрих пракси и искустава, уз даљу подршку регионалним институцијама и иницијативама у овој области, а потписана је у оквиру дводневне регионалне конференције у Београду под називом "Услуге вјештине и капацитети – кључни изазови у изградњи модерне јавне управе у Европи".

Један од уводничара конференције била је и Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе у БиХ која је говорила оодрживости реформе и ефективном коришћењу развојне подршке.

Конференција је омогућила размену искустава, приступа, добре праксе и поука између држава, како на министарском тако и на експертском нивоу, као и дискусију о искуствима држава чланица ЕУ.

Један од циљева конференције био је да се повећа свијест доносилаца одлука и креатора јавног мнења у региону о потреби осигурања подршке за континуирано унапређење јавне усправе уз истовремено осигурање да ниво јавних расхода остане у оквиру економски прихватљивих граница, па и да се смањи где је то могуће, све са циљем да се успостави изузетно квалитетна јавна администрација усклађена са захтевима модерне и грађанима окренуте јавне управе.

На скупу је учествовало 200 учесника из земаља бивше Југославије и Албаније.