Е-капија: Ефикасна и модерна јавна управа представља изузетно важан фактор у укупном развоју економије и унапређењу конкурентности домаћих производа, док неефикасност резултује лошим услугама и увијек иде на терет њених корисника тј. грађана.

Због тога је реформа јавне управе, која је према свим истраживањима у БиХ још увијек спора и не задовољава потребе корисника, нешто на чему ће се убрзано морати радити на путу према ЕУ интеграцијама. Један од начина да ју се учини ефикаснијом је, како је показала и пракса у другим земљама, њена информатизација.

У том правцу иду и пројекти који су у току а које проводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе. Један од њих је успостављање централизованог Информационог система управљања буџетом (BMIS) који ће убрзати процедуре израде буџета те побољшати координацију између министарстава на свим нивоима власти.

Већ је потписан уговор са конзорцијем који ће радити на имплементацији пројекта, а превиђено је да се он спроводи на државној и ентитетској разини као и у Брчко Дистрикту. Ради се о систему базираном на централизованим базама података које ће бити смјештене у министарствима финансија.

Увођењем BMIS-а све буџетске институције моћи ће приступити припреми буџета преко онлајн базе што ће бити значајно побољшање. "До сада су, наиме, институције своје буџетске захтјеве уносиле ручно и то у Excell формату, гдје постоји велика могућност грешака при уносу података. Имплементацијом BMIS-а у свим буџетским институцијама биће унапријеђен садржај података, унос и извијештаји као и транспарентност уз истовремено јачање фискалне дисциплине у Босни и Херцеговини", објашњава Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе.

У том циљу се, истиче, проводи још један пројекат који се односи на израду и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података унутар јавне управе. Овај пројекат, каже Боровац, представља кључну претпоставку за успоставу темеља за успјешно функционисање система електронских услуга у подручју јавне управе у БиХ.

На овај начин постојећи информациони системи повезаће се тако да буду доступни свим нивоима управе што ће омогућити ефикасну интеракцију органа управе, што до сада није била пракса.

Једна од битних ствари од којих ће грађани у свему овоме имати корист је да ће он у крајњој линији омогућити да они сва своје права и обавезе према управи могу остваривати електронским путем. "Ово ће значити значајну уштеду новца и времена за грађане, али и обваезу органа управе да за податке о којима се води службена евиденција не траже доказ од грађана", објашњава Боровац. Наводи да ће то бити могуће путем међусобне хармонизације и повезивања јавних регистара.

Битна компонента пројекта јесте и развој пратеће легислативе и смјерница у погледу стандарда и израда приручника уз помоћу којих ће се принцип интероперабилности примјењивати. Координаторица наводи да је циљ пројекта стварање и усвајање оквира интероперабилности на свим нивоима у јавној управи. Кроз пројекат ће се такођер развити и стратешки документ под називом ";Оквир интероперабилности Е-владе" који је у складу са стандардима ЕУ, односно с документом "Оквир интероперабилности ЕУ".

Иначе, ови се пројекти финансирају из Фонда за реформу јавне управе који је предвиђен као извор финансирања техничке и стручне помоћи у провођењу пројеката дефинисаних на основу активности предвиђених Акционим планом 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ. Подсјетимо, ово су само два од укупно седам пројеката чија реализација је у току, а којима је циљ реформа ове области.