Промоција публикације „На путу ка Европској унији” која се бави налазима истраживања о ставовима грађана Босне и Херцеговине према Европској унији одржана је јучер у Сарајеву. Публикацију је приредио мр. Срђан Пухало у сарадњи са коауторицама, мр.Тијом Мемишевић и доц. др. Нермином Мујагић.

Истраживање које проведено у децембру 2010. године на узорку од 1500 пунољетних грађана у 61 општини у Босни и Херцеговини указује да 43,7 % грађана подржава улазак земље у Европску унију, 43,3 % њих подржава улазак уколико би БиХ имала користи од тога, док је знатно мањи број оних који подржавају улазак БИХ у ЕУ само уколико су и сусједне земље у ЕУ (5,7 %). Мали је проценат оних грађана који не подржавају улазак БиХ у Европску унију (6,8 %) , док само њих 0, 4 % је остало неизјашњено.На питање испитаника да ли се лично осјећају Европљанином/ком 54,1 % одговорило је потврдно.

Када је ријеч о страховима од Европске уније, тачније од онога шта ће долазак у ЕУ донијети 61,% испитаника страхује од одласка школованих људи из земље, 59, 4 % испитаника сматра да ће млади отићи из земље, док њих  46,7% је мишљења да ће улазак у ЕУ унију донијети обавезу приступања NATO савезу, а 43,3 % њих мисли да ће допринијети укидању ентитета. Проценат оних који мисле да ће улазак у Европску унију допринијети уништењу домаће привреде износи 34,6 %, док чак њих 33,9 % страхује од немогућности производње прехрамбених производа за властите потребе. Да ће улазак у ЕУ донијети морално пропадање друштва мисли 31,4 % испитаника, 25,1% је оних који мисле да ће то допрнијети губитку националне културе и језика док 22,5% је оних који мисле да ће улазак у ЕУ донијети повећању незапослености.

Интересантна је чињеница да се страх од уласка у Европску унију повећава са растом старости испитаника , док страх опада са већим степеном образовања испитаника, њиховог знања о Европској унији као и већим степеном прихода домаћинства.

Асоцијације грађана Босне и Херцеговине на Европску унију су различите. Највећи је број оних који ЕУ поистовјећују са више радних мјеста и бољом социјалном заштитом (36,8 %) , бољом економском ситуацијом (35,1 %), бољом будућности за младе (34,2 %), могућношћу лакшег путовања у иностранство (21, 9%), трајним миром у земљи (14,3 %), док је најмањи проценат оних које Европска унија асоцира на заштиту људских права (10,0%).

Издавач ове публикације је Центар за едукацију Pro Educa док је пројекат подржала Европска комисија.