Радионица из области управљања пројектним циклусом у организацији Тима техничке помоћи Канцеларији координатора за реформу јавне управе одржава се у периоду од 23. до 25. марта 2001. године у хотелу Европа. Ово је једна је у низу радионица које ће у наредном периоду бити одржане у Сарајеву, Бањој Луци и Брчком, а намијењене су члановима и замјеницима чланова Надзорних тимова из свих 6 реформских области.

Координаторица за реформу јавне управе у БиХ, гђа. Семиха Боровац обратила се учесницима и овом приликом истакла да су надзорни тимови један од кључних фактора у процесу реформе јавне управе и у име Уреда подржала заједничку реализацију и испуњење мјера из ревидираног Акционог плана 1 .

„Иако је досада испуњено 49, 20 % реформских мјера из Акционог плана И, чињеница је да грађани БиХ нису осјетили директну корист од реформе јавне управе. И управо зато, сматрам да су обуке из области управљања пројектним циклусом од изузетне важности јер имају за циљ да унаприједе вјештине чланова надзорних тимова потребне за писање пројеката чијом имплементацијом ће се допринијети испуњењу мјера Акционог плана 1. Имплементација мјера и активности које институције управе у БиХ требају провести до 2014. године резултират ће транспарентнијом, одговорнијом и ефикаснијом јавном управом“, нагласила је гђа. Боровац те додала да када је ријеч о проведби реформе јавне управе „у наредном периоду  се очекује усвајање ревидираног Акционог плана И који ускоро треба бити достављен на усвајање Савјету министара БиХ, Влади ФБиХ, Влади РС-а и Влади БД-а.

За ефикаснију проведбу реформе јавне управе гђа. Боровац је изјавила да је потребно обезбиједити и додатна новчана средства за финансирање пројеката.

„Задовољство ми је нагласити да ће сви будући пројекти из Фонда за реформу јавне управе имати осигурану финансијску подршку. Министарство вањских послова Краљевине Норвешке најавило је да ће у периоду од 2011-2013. године дати подршку реформи јавне управе у износу од 6 милиона еура, а представници SIDA-e су изразили спремност да и даље подржавају процес реформе јавне управе кроз сарадњу с Канцеларијом координатора новчаном подршком у износу од 3 милиона еура. Такођер, међу приоритетнијим активностима за финансирање реформе јавне управе је она да Владе на сва четири нивоа почну издвајати средства из својих буџета за наставак провођења реформе јавне управе. Канцеларија координатора је према Владама доставио закључке с циљем издавајања новчаних средстава из њихових буџета и Влада Брчко дистрикта је ту ставку већ уврстила у свј буџет док Влада ФБиХ, Савјет министара БиХ и Влада РС-а би те активности требале провести ускоро што ће бити и додатна потврда донаторима да власт има одговоран однос према реформи јавне управе“

.Циљ радионице је да чланови надзорних тимова унаприједе вјештине потребне за квалитетнију припрему пројеката за аплицирање за средства Европске уније, а што је од посебног значаја за наставак провођења реформе јавне управе с обзиром да је потребно обезбиједити дугорочну подршку за финансирање будућих пројеката. Иначе, чланови надзорних тимова поред утврђивања приоритета у реформској области заједно са Уредом координатора за реформу јавне управе одговорни су и за иницирање и предлагање пројектних приједлога у реформским областима као и за пружање подршке Уреду приликом израде пројектних приједлога.

Програм радионице, између осталог ће обухватити и области попут функционисања фондова у Европској унији, врстама фондова ЕУ,  преглед фондова на које БиХ може аплицирати, те разматрање потребне документације за аплицирање на IPA фондове.

Методологија рада на радионици осмишљена је према конкретним потребама учесника и бит ће базирана на практичном раду гдје ће учесници одабрати пројекат и проћи све фазе његове припреме од писања сажетка пројекта, израде логичке матрице, израде буџета те се боље упознати са  механизимима евалуације и мониторинга.

Тим техничке помоћи Делегације ЕУ заједно са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе припрема и обуке из области програмирања рада Надзорних тимова. Коначан циљ је да се мјере из ревидираног Акционог плана И уграде и у програме рада министарстава на свим управним нивоима, а што ће омогућити бољу координацију за провођење реформе.

Додатно, како би ефикасност рада координацијских механизама била побољшана, а што је и превиђено Заједничком платформом о принципима и начину имплементације Акционог плана 1, у плану је реализација и радионица из области координацијских механизама с циљем побољшања координације између координатора за реформу јавне управе, надзорних тимова, имплементационих тимова и Канцеларије координатора за реформу јавне управе.