Како унаприједити постојећа правила за израду закона, других прописа и општих аката у Босни и Херцеговини, какве су европске праксе у овој области те шта су показале анализе постојеће праксе израде прописа на нивоу БиХ, РС, ФБиХ и Брчко дистрикта БиХ, биле су теме радионице одржане на Влашићу коју је, у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе у БиХ, организовао Економски факултет у Сарајеву.

Радионица је организована у склопу пројекта „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ” који финансира Фонд за реформу јавне управе, а реализује Економски факултет у Сарајеву.

 “Пројекат је одговор на тренутно стање и уочене проблеме у подручју израде правних прописа на свим нивоима БиХ. Базиран је на идеји припреме и пружања најбољих рјешења из постојеће праксе израде закона, других прописа и општих аката, како у БиХ, тако и у земљама чланицама Европске уније који имају сличну правну традицију и структуру власти као БиХ”, казала је Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе у БиХ.

Директну корист од овог пројекта имат ће прије свега државни службеници који раде на изради закона, а што ће допринијети стварању дисциплине и веће одговорности свих нивоа власти, када је у питању израда закона у БиХ. Овим пројектом испуњавају се и мјере које се односе на професионалан однос државних службеника приликом израде закона јер ће сада бити у обавези да изврше много ширу консултацију, испитају околности и утицај закона којеон има у појединим областима, и шире, а чиме се постиже већи квалитет закона и правна сигурност грађана.

„Реализација пројекта доприноси и испуњењу мјера које се тичу области Израде политике и координацијски капацитети из Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе”, казала је Боровац.

Проф. др. Вељко Тривун, декан Економског факултета у Сарајеву је истакао да пројекат има изузетан значај са становишта процеса хармонизације правних прописа са комунитарним правом ЕУ, а посебно у контексту напора који се чина на путу придруживања европским интеграцијама. Сам пројекат, поред овог, треба да допринесе и већој уједначености правне регулативе на свим нивоима државног организовања у БиХ, бољем разумијевању прописа али уз неопходно уважавања разлика које објективно егзистирају.

Према његовим ријечима, досадашње пројектне активности позитивно су оцијењене те се сви учесници надају да ће пројекат получити жељене и планиране ефекте.

На радионици су представљени резултати анализе постојеће праксе израде прописа и постојећих правила за израду закона и других прописа и опћих аката на нивоу државе БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, али и најбоља пракса ЕУ и земаља чланица са сличним правним уређењем (Аустрија и Белгија) у изради закона, других прописа и опћих аката.

Радионици су присуствовали чланови Надзорног тима из области Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа Стратегије реформе јавне управе у БиХ те чланови имплементационог тима овог пројекта.

Овај пројекат се реализује на сва четири управна нивоа, а директни корисници су Канцеларија за законодавство при Савјету министара БиХ, Канцеларија за законодавство и прописе ЕУ при Влади ФБиХ, Републички секретаријат за законодавство при Влади РС и Одсјек за законодавне активности при Влади БД.