У организацији Тима техничке помоћи Делегације Европске уније у БиХ Канцеларији координатора за реформу јавне управе данас је на радионици одржаној у Сарајеву  ентитетским координаторима и координатору реформе јавне управе Брчко дистрикта БиХ као и члановима надзорних тимова представљен нацрт ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

Ревидираним Акционим планом 1, односно новим мјерама и активностима које институције управе у БиХ требају провести до 2014. године, јавна администрација у нашој земљи бит ће ојачана али и ближа грађанима као и пословној заједници.С

емиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе у БиХ казала је да су ревизији  Акционог плана 1 претходиле исцрпне анализе стања у свих шест реформских области које су урадили експерти из Босне и Херцеговине, а уз помоћ Канцеларије координатора као и чланова надзорних тимова.

„Анализе су показале  да су неке од мјера у Акционом плану 1 непроводиве, застарјеле или превазиђене. Предложили смо нове мјере од којих ће користи имати грађани, пословни субјекти али и сама администрација коју је потребно ојачати како би била спремна одговорити европским захтјевима. Реформа јавне управе захтјева јаку координацију активности на сва четири управна нивоа. Ревизији овог плана пришли смо на крајње озбиљан и одговоран начин како би се реформске активности одвијале истовремено и равномјерно на сва четири нивоа власти“, нагласила је Боровац.

Грегор Вирант,експерт Тима техничке помоћи и бивши министар ууправе у Влади Републике Словеније казао је да су бројни циљеви у Акционом плану 1 већ реализовани, неки су били постављени сувише амбициозно или на начин који не гарантује да ће донијети додатну вриједност у смислу користи за грађане, пословне субјекте и друштво у цјелини.

“Кантони у Федерацији БиХ и општине у РС и ФБиХ нису директно укључене у подјелу одговорности и координациону структуру Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана 1. Но, треба напоменути да је без сарадње општина и њиховог индиректног укључивања проведба реформе јавне управе незамислива. Већина директних услуга за грађане и предузећа обавља се на општинском нивоу, иако се ради о имплементацији закона из кантоналне и ентитетске (па чак и БиХ) надлежности. Због тога је на неким мјестима ревидираног Акционог плана 1 укључена и улога општина, али не као директно одговорних институција”, казао је, између осталог, г. Вирант.

Према његовим ријечима реформа јавне управе у БиХ захтјева још снажнију политичку подршку.Ревидирани Акциони план 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ у наредним мјесецима наћи ће се пред Савјет министара БиХ, Владама Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ које су се  и обавезале на модернизацију јавне управе у БиХ.

Радионици су присуствовали координатори реформе јавне управе у ФБиХ, РС и Брчко дистрикту БиХ те више од 40 чланова надзорних тимова који су одговорни за надзор и имплементацију реформских активности.