Прекогранична сурадња представља једну од области која се финанцира из ЕУ IPA фондова. Има за циљ подржати сурадњу на границама између земаља кандидаткиња/потенцијалних кандидаткиња, као и између земаља кандидаткиња/потенцијалних кандидаткиња и земаља чланица ЕУ.

IPA је инструмент претприступне помоћи и представља јединствени финанцијски инструмент Еуропске уније (ЕУ) који се реализира од 2007.-2013., као помоћ државама на путу ка чланству ЕУ. IPA је флексибилан инструмент намијењен свим државама корисницама – кандидаткињама и потенцијалним кандидаткињама за чланство у ЕУ, који је замијенио претходне финанцијске инструменте ЕУ као што су PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS и инструмент за Турску.

IPA се састоји од пет компоненти. Прве двије намијењене су свим земљама корисницама:

1) помоћ у транзицији и развоју институција

2) прекогранична сурадња.

У оквиру друге IPA компоненте, прекограничне сурадње, БиХ судјелује у шест програма: у три билатерална програма прекограничне сурадње са Хрватском, Србијом и Црном Гором, у једном програму прекограничне сурадње са државама чланицама – IPA Јадрански програм, те у два програма транснационалне сурадње Југоисточна Еуропа (СЕЕ) и Медитеран (МЕД).

Опћи циљ IPA програма прекограничне сурадње БиХ са Хрватском је потицање стварања прекограничних мрежа и партнерстава, те развој заједничких прекограничних активности ради оживљавања привреде, заштите природне и животне средине, те повећања социјалне кохезије програмске области.

Два основна приоритета су:

1) стварање заједничког економског простора и

2) бољи квалитет живота и социјалне кохезије.

Тако су у склопу програма овога тједна Министарство регионалног развоја, шумарства и воднога господарства и Заједничко техничко тајништво ИПА Прекограничног програма Хрватска – Босна и Херцеговина одржали радионицу "Како припремити пројектни приједлог?"

Радионица је организирана на Економском факултетu у Сплиту, а судјеловало је 45 полазника из Хрватске и Босне и Херцеговине

Стимулирање привреде и смањење релативне изолације програмске области јачањем заједничких институционалних мрежа и капацитета људских ресурса је опћи циљ програма прекограничне сурадње Србије са БиХ.

Програм је фокусиран на остваривање друштвене и економске кохезије кроз активности којима се унапређују физичка, пословна, друштвена и институционална инфраструктура и капацитети.Једна од најзначајнијих активности овога програма је Форум за тражење партнера, гдје судионици имају прилику представити своју институцију/организацију и изложити пројектне идеје у оквиру подузетништва, екологије, туризма, пољопривреде и друштвеног сектора.

Посљедњи Форум одржан у Тузли угостио је 107 регистрираних судионика из Босне и Херцеговине и из Србије. Нови Форум за тражење партнера за Програм прекограничне сурадње Србија – Босна и Херцеговина организира се на Златибору 20. студенога.

У склопу програма прекограничне сурадње БиХ и Црне Горе  опћи циљ програма је стимулирање одрживога развоја прекограничне области, економских, културних, природних и људских ресурса и потенцијала јачањем капацитета људских ресурса и заједничких мрежа институција у локалним заједницама, те код локалних и приватних актера. Посебно је утврђен примарни приоритет у смислу интервенција у прекограничној сурадњи, а то је потпора стварању заједничког друштвено-економског окружења за људе, заједнице и привредне програмске области.

На посљедњем Форуму за тражење партнера у оквиру Програма прекограничне сурадње Босне и Херцеговине и Црне Горе, у Благају, судјеловало је око 200 представника двају земаља.Ту су још IPA Јадрански програм прекограничне сурадње, чији опћи циљ представља јачање могућности за одржив развој јадранског региона са усклађеном стратегијом дјеловања међу партнерима из прихватљивих  подручја.

Основни приоритети програма су:

1) економска, социјална и институционална сурадња;

2) Природни и културни ресурси и спречавање ризика и

3) доступност и мреже.Претпосљедњи програм је Програм транснационалне сурадње Југоисточна Еуропа (СЕЕ), који укључује 16 земаља, има за циљ развој транснационалних партнерских односа у питањима од стратешког значаја како би се унаприједио процес територијалне, економске и друштвене интеграције и побољшало јединство, стабилност и конкурентност региона.И посљедњи програм је Програм транснационалне сурадње Медитеран (МЕД). Опћи циљ програма је побољшање конкурентности подручја Медитерана с намјером промоције раста и прилика за запошљавање за будуће генерације и територијалну кохезију и заштиту околиша у смислу одрживог раста, објављено је на порталу реци.ба