Prekogranična suradnja predstavlja jednu od oblasti koja se financira iz EU IPA fondova.Ima za cilj podržati suradnju na granicama između zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja, kao i između zemalja kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja i zemalja članica EU.

IPA je instrument pretpristupne pomoći i predstavlja jedinstveni financijski instrument Europske unije (EU) koji se realizira od 2007.-2013., kao pomoć državama na putu ka članstvu EU.  IPA je fleksibilan instrument namijenjen svim državama korisnicama – kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU, koji je zamijenio prethodne financijske instrumente EU kao što su PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS i instrument za Tursku.

IPA se sastoji od pet komponenti. Prve dvije namijenjene su svim zemljama korisnicama:

1) pomoć u tranziciji i razvoju institucija

2) prekogranična suradnja.

U okviru druge IPA komponente,prekogranične suradnje, BiH sudjeluje u šest programa: u tri bilateralna programa prekogranične suradnje sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, u jednom programu prekogranične suradnje sa državama članicama – IPA Jadranski program, te u dva programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa (SEE) i Mediteran (MED).

Opći cilj IPA programa prekogranične suradnje BiH sa Hrvatskom je poticanje stvaranja prekograničnih mreža i partnerstava, te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti radi oživljavanja privrede, zaštite prirodne i životne sredine, te povećanja socijalne kohezije programske oblasti. Dva osnovna prioriteta su: 1) stvaranje zajedničkog ekonomskog prostora i 2) bolji kvalitet života i socijalne kohezije.

Tako su u sklopu programa ovoga tjedna Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Zajedničko tehničko tajništvo IPA Prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina održali radionicu Kako pripremiti projektni prijedlog? Radionica je organizirana na Ekonomskom fakulteta u Splitu, a sudjelovalo je 45 polaznika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Stimuliranje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa je opći cilj programa prekogranične suradnje Srbije sa BiH. Program je fokusiran na ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti ovoga programa je Forum za traženje partnera, gdje sudionici imaju priliku predstaviti svoju instituciju/organizaciju i izložiti projektne ideje u okviru poduzetništva, ekologije, turizma, poljoprivrede i društvenog sektora. Posljednji Forum održan u Tuzli ugostio je 107 registriranih sudionika iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije. Novi Forum za traženje partnera za Program prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina organizira se na Zlatiboru 20. studenoga.

U sklopu programa prekogranične suradnje BiH i Crne Gore  opći cilj programa je stimuliranje održivoga razvoja prekogranične oblasti, ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala jačanjem kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera. Posebno je utvrđen primarni prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj suradnji, a to je potpora stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privredne programske oblasti.

Na posljednjem Forumu za traženje partnera u okviru Programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u Blagaju, sudjelovalo je oko 200 predstavnika dvaju zemalja.

Tu su još IPA Jadranski program prekogranične suradnje, čiji opći cilj predstavlja jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona sa usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih  područja. Osnovni prioriteti programa su: 1) ekonomska, socijalna i institucionalna suradnja; 2) Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika i 3) dostupnost i mreže.

Pretposljednji program je Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa (SEE), koji uključuje 16 zemalja, ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regiona.

I posljednji program je Program transnacionalne suradnje Mediteran (MED). Opći cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana s namjerom promocije rasta i prilika za zapošljavanje za buduće generacije i teritorijalnu koheziju i zaštitu okoliša u smislu održivog rasta, objavljeno je na portalu reci.ba