Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за реформску област Управљање људским потенцијалима са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање дневног реда састанка

2.Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 15.07.2010. године

3. Информација о  реализованим и планираним активностима у склопу процеса „Анализе   имплементације реформе јавне управе у области управљање људским потенцијалима“ уз представљање радног нацрта приједлога мјера за ревидирани садржај Акционог плана 1 у области УЉП

 4. Разматрање  пројектних идеја  из реформске области  УЉП који се кандидују за ИПА 2011

5. Информисање о активностима ReSPA ( Регионалне школе за јавну управу) и  иницијатива  за  унапрјеђење  координационих механизама и сарадње са ReSPA у будућем периоду   

6. Разно.  

бит ће одржан 05.11.2010. године са почетком у 11:00 часова у Сарајеву, у згради Парламентарне скупштине БиХ, Трг Босне и Херцеговине 1.