Студијска посјета институцијама Србије која је одржана у периоду од 20. до 21. септембра 2010. године у Београду дио је пројекта Дирекције за европске интгерације (ДЕИ) „Подршка Влади БиХ у процесу европских интеграција и координација помоћи европске заједнице”. Ова посјета настала је као резултат сарадње тимова техничке помоћи ДЕИ-а и Уреда координатора за реформу јавне управе.

Директорица Дирекције за Европске интеграције, представници Сектора за стратегију и политике интеграција, Сектора за хармонизацију правних прописа, Сектора за промоцију, Службе за превођење, координатори за ЕИ Републике Српске и Брчко Дистрикта, представник Канцеларије  за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ Федерације БиХ те стручни савјетници за секторске реформе Канцеларије координатора за реформу јавне управе боравили су два дана у Београду.

Посјетили су Канцеларију за европске интеграције Републике Србије приликом чега су имали прилику разговарати о координационој улози ове институције као и о њеним надлежностима и структури. Ова институција обавља стручне, административне и оперативне послове везане за координацију рада министарства и других владиних тијела, а који се односе на процес европских интеграција Србије.  Фокус разговора био на Националном програму интегрисања (НПИ) којег је Влада усвојила у октобру 2008. годинеЗначајна пажња посвећена је питањима правне хармонизације, структурама за израду и праћење реализацие НПИ, координацију превода правних прописа у национално законодавство.  Ове активности обављају се са веома ограниченим, често и недовољним капацитетима, док за питања превода тендерским путем бира се преводилача кућа. Републички секретаријат за законодавство, ресорна министарства и остали органи држане службе задужени су за послове правно-техничке односне стручне редактуре превода. За коначну верификацију превода задужена је посебна Радна група за верификацију, састављена од представника свих институција који учествују у процесу. Реализацију НПИ према утврђеним роковимa, односно приоритетима, прати 35 подгрупа чија структура одговара будућим преговарачким групама тј. структури Ацqуис. Влада је такођер основала основала Савјет за европске интеграције које се састоји од 55 чланова које је одговорно за подршку процесу. Учесницима студијског путовања представљена је база података НПИ које је веома ефикасно средство праћења и извјештавања.  Приступ бази имају све институције укључене у процес преко акредитованих представника који су, у већини случајева, учествовали у попуњавању базе.

Други дан учесници су посјетили и Министарство трговине и услуга те Министарство економије и регионалног развоја гдје се разговарало о конкретним примјерима транспозиције европских прописа у национално законодавство, попуњавању табела усклађености, сарадњом са другим министарствима те самој примјени прописа. Посјета је била од изузетног значаја омогућивши остваривање нових контаката и разговор о „наученим лекцијама” из ове области.