Јавна презентација пројекта под називом „Одрживи индустријски развој“, у склопу Подршке Европске уније имплементацији Директиве о интегрираној превенцији и контроли загађења (IPPC), одржана је у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Сарајеву.

Пројект финансира ЕУ са 1,5 милиона еура кроз EU IPA 2007 програм, чији је основни циљ смањење разлика између тренутне ситуације у областима у којима се проводе реформе и очекиваног напретка у складу са Европским партнерством и Процесом стабилизације и придруживања.

Јоханн Хессе, шеф Одјела за економске реформе, трговину и природне ресурсе Делегације ЕУ у БиХ, казао је како је остварен значајан напредак када је издавање околишних дозвола у питању, али и да је у задњих годину дана примјећена стагнација у активностима. Према ријечима Хессе-а, ЕУ очекује сљедеће резултате од пројекта : „Направити јасан план имплементације Директиве, на другом мјесту је законодавни оквир за имплементацију, стандардни формати за подношење захтјева за дозволу и остале релевантне документе, припремити упутства о најбољим расположивим техникама и на крају, направити регистар загађивача и загађивачких емисија“.

Двогодишњи пројект техничке помоћи пружит ће подршку органима власти да унаприједе интегрисани процес за издавања околишних дозвола у складу са прописаним стандардима ЕУ о индустријским емисијама.

„Циљ нам је да добру праксу из Европе пренесемо у БиХ. Бројни међународни и домаћи стручњаци нам у томе помажу. Радне групе које смо оформили израдит ће нацрте и формате за дозволе. Ми очекујемо да ћемо видјети опипљиве резултате, затим да ћемо видјети најбоље примјере за дозволе, те да ће се успоставити систем извјештавања о подацима”, казао је новинарима Курт Терпгаард-Јенсен, вођа тима пројекта „Одрживи индустријски развој“.

Корисници пројекта су Министарство вањске трговине и економских односа БиХ, релевантни органи власти у Републици Српској (РС), Федерацији БиХ (ФБиХ), Брчко дистрикту, потом надлежни за управљање животном средином и водама, те инспекцијске службе у РС и ФБиХ.

Око 70 % предузећа у ФБиХ нема околишну дозволу за своје пословне активности, без које није могуће извозити у ЕУ нити добити кредит у неким банкама у БиХ.Томислав Лукић, савјетник у Министарству околиша и туризма ФБиХ, каже да је до сада у ФБиХ издато близу 400 околишних дозвола, те да је рок за њено добијање продужен до 1. јануара 2010. године, између осталог и због незаинтересованости и неупућености компанија.

Значај даљних реформи у сектору околиша неопходан је на путу европских интеграција, поручили су учесници презентације, каже се у саопштењу Делегације Европске уније у БиХ.