Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступак, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање записника са предходног састанка Надзорног тима одржаног 07.06.2010. године

2.    Информисање о активностима у вези  пројекта ''Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ''

3.    Разно.

биће одржан 02.07.2010. године са почетком у 13:00 часова у Сарајеву, зграда Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9.