Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 07.06.2010. godine,

2.    Informiranje o aktivnostima u svezi  s projektom ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH'',

3.    Razno.

bit će održan 02.07.2010. godine s početkom u 13:00 sati u Sarajevu, zgrada Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9.