Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио је сет закона о заштити интелектуалног и индустријског власништва, којим се испуњавају обавезе из Европског партнерства, односно Привременог споразума о стабилизацији и придруживању.

Усвајањем Закона о заштити ознака географског поријекла, Закона о заштити топографије интегрисаног кола, Закона о индустријском дизајну, Закона о жигу и Закона о патенту стварају се и претпоставке за приступање БиХ Свјетској трговинској организацији /ВТО/.

Законом о патенту уређује се правна заштита проналаска патентом, односно, поступак за признавање патента, а законом о заштити топографије интегрисаног кола, између осталог, услови заштите топографије интегрисаног кола и права њеног ствараоца.Законом о жигу уређују се начин стицања, одржавање, садржина, евиденција промета, престанак и заштита жига на територији БиХ, а законом о заштити ознака географског поријекла начин стицања, садржина, и правна заштита ових ознака.Законом о индустријском дизајну дефинишу се услови за заштиту дизајна и његова садржина.

Делегати су данас у првом читању подржали Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању политичких партија према којем политичким партијама у БиХ неће бити дозвољено да се неограничено финансирају средствима из иностранства путем разних пројеката.Измјенама закона се прописује да укупан износ свих прилога политичким партијама једног физичког лица у календарској години не смије премашити осам просјечних нето плата, а укупан износ свих прилога једног правног лица у том периоду не смије премашити 15 просјечних нето плата.

Приједлогом закона прописује се да политичке партије не смију финансирати јавна предузећа, као и да странке о свим промјенама имовине морају обавјестити Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ.Дом је донио одлуку да се Приједлог измјена и допуна Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштину БиХ разматра по скраћеном поступку.

Измјенама кодекса предвиђена је могућност изрицања новчаних санкција посланицима и делегатима у висини од 50 одсто мјесечног паушала, те могућност жалбе Административној комисији умјесто Заједничком колегијуму парламента БиХ, преноси портал цапитал.ба