Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je set zakona o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ispunjavaju obaveze iz Evropskog partnerstva, odnosno Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Usvajanjem Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla, Zakona o zaštiti topografije integrisanog kola, Zakona o industrijskom dizajnu, Zakona o žigu i Zakona o patentu stvaraju se i pretpostavke za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji /VTO/.

Zakonom o patentu uređuje se pravna zaštita pronalaska patentom, odnosno, postupak za priznavanje patenta, a zakonom o zaštiti topografije integrisanog kola, između ostalog, uslovi zaštite topografije integrisanog kola i prava njenog stvaraoca.

Zakonom o žigu uređuju se način sticanja, održavanje, sadržina, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na teritoriji BiH, a zakonom o zaštiti oznaka geografskog porijekla način sticanja, sadržina, i pravna zaštita ovih oznaka.

Zakonom o industrijskom dizajnu definišu se uslovi za zaštitu dizajna i njegova sadržina.

Delegati su danas u prvom čitanju podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija prema kojem političkim partijama u BiH neće biti dozvoljeno da se neograničeno finansiraju sredstvima iz inostranstva putem raznih projekata.

Izmjenama zakona se propisuje da ukupan iznos svih priloga političkim partijama jednog fizičkog lica u kalendarskoj godini ne smije premašiti osam prosječnih neto plata, a ukupan iznos svih priloga jednog pravnog lica u tom periodu ne smije premašiti 15 prosječnih neto plata.

Prijedlogom zakona propisuje se da političke partije ne smiju finansirati javna preduzeća, kao i da stranke o svim promjenama imovine moraju obavjestiti Centralnu izbornu komisiju /CIK/ BiH.

Dom je donio odluku da se Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštinu BiH razmatra po skraćenom postupku.

Izmjenama kodeksa predviđena je mogućnost izricanja novčanih sankcija poslanicima i delegatima u visini od 50 odsto mjesečnog paušala, te mogućnost žalbe Administrativnoj komisiji umjesto Zajedničkom kolegijumu parlamenta BiH, prenosi portal capital.ba