Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас, између осталог, усвојио је Квартални извјештај о раду Канцеларије координатора за реформу јавне управе за период 1.1. – 31.3.2010. године и Квартални извјештај о напретку – праћење имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, уз закључак да се ови извјештаји убудуће разматрају шестомјесечно.

Према Кварталном извјештају о напретку, остварени напредак у имплементацији мјера из Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у односу на претходни извјештајни период износи 0,76 посто, и  његова укупна имплементација сада износи 39,82 посто.  

Од почетка имплементације Акционог плана 1 Стратегије до 31. марта ове године највећи напредак у имплементацији остварен је у области Јавне финансије – 46,35 посто, а најмањи у области Информационе технологије – 31,36 посто. У овом периоду највећи степен имплементације мјера из Акционог плана 1 остварен је у Републици Српској и износи 45,36 посто, наводи се у саопштењу Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ.