Дирекција за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине организује завршну Конференцију о стратешком планирању у БиХ, која ће бити одржана у Сарајеву, 28. и 29. априла. 2010. године.

На конференцији ће бити представљен оквир за имплементацију Стратегије развоја БиХ и Стратегије социјалног укључивања БиХ. На конференцији ће учествовати и и представник Канцеларије  координатора за реформу јавне управе у БиХ.