Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine organizira završnu Konferenciju o strategijskom planiranju u BiH, koja će biti održana u Sarajevu, 28. i 29. travnja 2010. godine.

Na konferenciji će biti predstavljen okvir za implementaciju Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH. Na konferenciji će učestvovati i i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.