Укидањем неефикасних прописа у Федерацији привредницима би се уштедјеле огромне своте новца које сада издвајају за разне дозволе, рјешења, сагласности и сл. То је показао и примјер Републике Српске у којој је већ завршен први стадиј регулаторне реформе популано назване Гиљотина прописа.

Наиме,Тарик Шаховић, водитељ пројекта регулаторне реформе у БиХ којег владе у БиХ проводе заједно с Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ), каже да су по завршетку првог стадија реформе у РС-у уштеде за пословни сектор на годишњем нивоу, израчунате кориштењем међународно прихваћене методологије модела стандардних трошкова, износиле око 23 милиона КМ.У Федерацији се већ кренуло у другу другу фазу ове реформе иако је још у току проведба прве.

У првој фази власти би требале уклонити препреке које онемогућавају активности инспекцијских органа на терену, а које су отварале простор за нелегалну конкуренцију и слабо пословно окружење.

"Институције Владе ФБиХ и спољни експерти су детаљно утврдили обим и анализирали око 900 закона и прописа који прописују инспекцијски надзор, а Влади су предложене непосредне измјене и допуне у 68 закона и прописа кроз 451 препоруку", казао је Тарик Шаховић, водитељ овог пројекта.

Влада је усвојила ове препоруке и свим федералним министрима почетком фебруара наложила да припреме службене приједлоге и прослиједе их Влади и Парламенту на коначно усвајање.Сматра да би министарства без одлагања требала прослиједити ове приједлоге и омогућити измјене и допуне закона. Те измјене би требале помоћи у смањивању нелегалне конкуреције и унапријеђења пословног окружења.

"Још увијек чекамо да видимо колико брзо ће министарства спровести овај корак, јер ће то имати велики утјецај на успјех прве фазе", каже Шаховић.

Што се тиче предвиђених измјена закона у другој фази овог пројекта, која је званично покренута у децембру 2009. године, каже да у овом тренутку још увијек не знају које измјене закона ће подразумијевати.

"Што се тиче друге фазе, фокусирамо се на свеобухватно поједностављење и побољшање административних поступака на нивоу ФБиХ. Током ове фазе, власти ће извршити поједностављивање издавања дозвола, сагласности, рјешења и сл. која представљају оптерећење за пословне субјекте", каже он.

Истиче да је у оквиру ове фазе, комплетиран попис свих административних поступака на нивоу ФБиХ у којем су наведена 384 поступка.

"Ова 384 поступка ће бити предмет побољшања и поједностављења, чиме ће се утврдити која регулатива ће бити измјења и допуњена у овом процесу", каже он.

Како би се идентификовали што бољи начини за унапријеђење административних поступака и привредници су били позвани да пошаљу приједлоге и сугестије око тога које би се процедуре могле поједноставити. Шаховић каже да је као дио процеса консултација, одржано пет радних састанака са привредним удружењима/коморама.Истиче да овај процес није био замишљен као механизам за притужбе пословних субјеката него да су састанци били организовани у циљу добивање конкретних приједлога од комора о томе како унаприједити одређене административне поступке.

На састанцима је учествовало осам различитих привредних удружења/комора у име свог чланства. Каже да су као резултат ових састанака, добили препоруке за унапријеђење око 10% административних поступака.Истиче да тренутно анализирају податке и предлажу побољшања са својим колегама из Владе ФБиХ.

"Очекује се да ће се неке од препорука за побољшање наћи пред Владом ФБиХ у априлу или мају 2010. године, а комплетан пакет препорука за све остале процедуре недуго након тога", каже он.Очекује се да ће Влада ФБиХ усвојити препоруке и отпочети имплементацију, уз креирање сталног уреда за регулаторну реформу који ће вршити мониторинг и наставити овај процес у предстојећим годинама што је истиче, у складу са уобичајеним праксама у земљама Европске уније.

Наставити с уклањањем баријера пословном сектору

Иако је у Републици Српској окончан први стадиј регулаторне реформе и остварена одређена побољшања јасно је, каже Шаховић, да је могуће и потребно направити додатна побољшања.Истиче да земље Европске уније попут Низоземске, Словеније и других имају успостављен вишегодишњи континуирани процес отклањања баријера пословном сектору. Овај процес базиран је на јасном сету циљева поједностављења за сваку годину који се објављује и доступан је јавности. Каже да се читав процес одвија у блиској сарадњи са пословним субјектима.Зато каже да је регулаторна реформа у Републици Српској била добар корак напријед.

"Она је била потребна пословним субјектима али је и показала преданост Владе унапријеђењу пословног окружења", каже Шаховић, објављено је на порталу екапија.ба