У Сарајеву је одржана обука службеника за односе с јавношћу Владе Федерације БиХ, Савјета министара БиХ и Брчко Дистрикта које се реализују у склопу пројекта Уреда координатора за реформу јавне управе (ПАРЦО).

Извршилац Пројекта, који доприноси имплементацији мјера из Акционог плана 1 стратегије РЈУ у БиХ из области институционална комуникација, је агенција Prime Communications  која је изабрана путем отвореног поступка јавне набавке.

 „Реализацијом овог пројекта корисници ће бити упознати са теоријом и праксом односа с јавношћу и различитим искуствима у области ПР-а, а што ће допринијети повећању поимања концепта односа с јавношћу и оспособљености запослених у јединицама за односе с јавношћу за његову примјену у свакодневном раду. Пројекат предвиђа и студијско путовања у земљу ЕУ те ће и на овај начин службеници за односе с јавношћу бити упознати са европском праксом у овој области“, изјавила је Ведрана Фалаџић, гласноговорник у Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Корисници су на дводневној обуци слушали предавања о планирању ПР кампање, комуникацији путем нових медија, кризном и стратешком комуницирању и о институционалној репутацији. 

„Програм обука који пролазе запосленици Службе за информисање Савјета министара БиХ, Уреда Владе ФБиХ  за односе с јавношћу, Бироа за односе с јавношћу Владе РС, Владе Брчко Дистрикта БиХ, службеници за односе с јавношћу министарства на државном и ентитетским нивоима те службеници органа управе у БиХ који нису гласноговорници, али обављају послове из домена односа с јавношћу је прилагођен потребама и захтјевима корисника до којих смо дошли кроз реализовано истраживање о ставовима службеника за односе с јавношћу“, истакла је Лејла Брчаниновић, ПР директорица агенције Prime Communications.

Циљ пројекта је јачање капацитета и стандардизовање пракси службеника за односе с јавношћу у органима управе БиХ, њихово упознавање са искуствима институционалног комуницирања, теоријом и праксом односа са јавношћу кроз директан приступ искуствима европске праксе у тој области, јачање сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава.

Обука за службенике за односе с јавношћу Владе Републике Српске одржана је раније.