Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа са предложеним дневним редом:

1. Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима

2. Анализа рада Надзорног тима за 2009. годину

3. Предлагање нових пројектних идеја

4. Формирање Имплементационог тима за пројект „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ”

5. Именовање члана Комисије за јавне набавке за пројект „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ”

6. Разно

одржат ће се у уторак 23.02.2010. године у Сарајеву у згради Парламентарне скупштине БиХ у просторијама Уреда за законодавство Савјета министара БиХ (III спрат – канцеларија бр. 356), Трг БиХ 1, са почетком у 12:30 часова.